Czynny żal a dobrowolne poddanie się odpowiedzialności

Łukasz Chmielniak    23 września 2013    Komentarze (1)

Często podczas rozmów z potencjalnymi Klientami obserwuję, że mylą oni czynny żal, uregulowany w Kodeksie karnym skarbowym, z dobrowolnym poddaniem się odpowiedzialności. Postanowiłem zatem opisać kilka zasadniczych różnic pomiędzy tymi instytucjami.

O czynnym żalu w kks pisałem już we wpisie z dnia 7 sierpnia 2013r. Przypomnę teraz kilka najważniejszych kwestii z nim związanych.

Żeby skorzystać z dobrodziejstwa czynnego żalu (czyli nie podlegać karze za przestępstwo) musisz o popełnieniu czynu zawiadomić organ powołany do ścigania przestępstw skarbowych,  ujawnić mu istotne okoliczności związane z popełnionym przestępstwem, a także, w terminie przez ten organ wyznaczonym, wpłacić całość należności publicznoprawnej, która została przez Ciebie uszczuplona.

Pamiętaj jednak, że zawiadomienie okaże się bezskuteczne jeżeli złożysz je w czasie, kiedy organ ścigania miał już wyraźnie udokumentowaną wiadomość o popełnieniu przestępstwa, a także wtedy gdy zawiadomisz o popełnieniu przestępstwa po rozpoczęciu przez organ czynności zmierzającej do jego ujawnienia, na przykład przeszukania, chyba że czynność ta nie dostarczyła podstaw do wszczęcia postępowania o ten czyn.

Natomiast jeżeli chodzi o dobrowolne poddanie się odpowiedzialności to możesz z niego skorzystać jeżeli postępowanie przeciwko Tobie już się toczy. W takiej sytuacji powinieneś złożyć stosowny wniosek organowi, który prowadzi postępowanie w Twojej sprawie. Musisz także zapłacić w całości wymagalną należność publicznoprawną, która została uszczuplona przez popełnienie przestępstwa, a także uiścić karę grzywny i zryczałtowane koszty postępowania karnego.

Jeżeli sąd zezwoli na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności, to wyrok nie będzie podlegał wpisowi do Krajowego Rejestru Karnego.

Już to krótkie porównanie pokazuje, że czynny żal opisany w kks i dobrowolne poddanie się odpowiedzialności uregulowane w tej ustawie to dwie różne instytucje, możliwe do zastosowania na dwóch różnych etapach postępowania i pozwalające osiągnąć różne cele.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

{ 1 trackback }