Łukasz Chmielniak

adwokat

Posiadam bogate, ponad dwunastoletnie doświadczenie
jako obrońca w skomplikowanych
i wieloaspektowych sprawach karnych gospodarczych oraz karnych skarbowych. W wielu z nich krzyżowały się materie prawa gospodarczego, cywilnego, podatkowego, a także prawa karnego...
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

kwiecień 2013

We wrześniu i listopadzie ubiegłego roku opublikowałem dwa wpisy odnoszące się do wiarygodności naocznych świadków przestępstw. Wskazywałem w nich jak banalne czynniki mogą zniekształcić pamięć świadka i jego zdolność do prawidłowego przekazywania zapamiętanych zdarzeń oraz wskazywałem na konieczność ostrożnej oceny takich zeznań przy ustalaniu w oparciu o nie stanów faktycznych spraw. Niestety, w polskich sądach […]

Czy publikować wyroki?

Łukasz Chmielniak23 kwietnia 2013Komentarze (0)

Na dzisiejszej rozprawie, występując jako oskarżyciel posiłkowy, wniosłem o orzeczenie środka karnego w postaci podania wyroku do publicznej wiadomości. Mam świadomość, że sądy rzadko ów środek w praktyce orzekają, jednakże w sprawie, w której występowałem,  wniosek mój był szczególnie uzasadniony. Sąd, pomimo wydania wyroku skazującego, nie orzekł jednak wnioskowanego przeze mnie środka. Nie ukrywam, że zaskoczyło mnie […]

We wczorajszych porannych wiadomościach w radiu usłyszałem o kolejnym przypadku bezzasadnego tymczasowego aresztowania w sprawie karnej gospodarczej – tzw. „szczecińskiej aferze korupcyjnej”.  Z wiadomości tych wynikało, że zastosowany przez sąd rejonowy areszt tymczasowy wobec szczecińskich biznesmenów został uchylony przez rozpoznający zażalenie sąd okręgowy. Ów sąd nie tylko areszt uchylił, ale jeszcze dość ostro skrytykował bezprawne […]