Łukasz Chmielniak

adwokat

Posiadam bogate, ponad dwunastoletnie doświadczenie
jako obrońca w skomplikowanych
i wieloaspektowych sprawach karnych gospodarczych oraz karnych skarbowych. W wielu z nich krzyżowały się materie prawa gospodarczego, cywilnego, podatkowego, a także prawa karnego...
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

sierpień 2012

Kto zawiódł tym razem?

Łukasz Chmielniak30 sierpnia 2012Komentarze (0)

Nastąpiło to, co stać się musiało – Marcin P. został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące. Nie chcę odnosić się do zasadności podjętej przez Sąd decyzji, gdyż nie mam wiedzy w zakresie jakości zgromadzonego materiału dowodowego. Chciałbym jednak napisać słów kilka na temat okoliczności w jakich została podjęta przez Sąd decyzja o tymczasowym aresztowaniu. Posiedzenie Sądu […]

Coraz częściej strony procesów karnych posługują się dowodami z zapisów audio nagranych rozmów, spotkań czy też innych zdarzeń mających miejsce z ich udziałem, w celu zanegowania prawdziwości zeznań świadków tych zdarzeń. W jednej ze spraw, w których występuję jako pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego,   przedstawiłem Sądowi właśnie taki dowód z zapisu audio znajdującego się na płycie […]