Sierpień 2012

Kto zawiódł tym razem?

Łukasz Chmielniak        30 sierpnia 2012        Komentarze (0)

Nastąpiło to, co stać się musiało – Marcin P. został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące. Nie chcę odnosić się do zasadności podjętej przez Sąd decyzji, gdyż nie mam wiedzy w zakresie jakości zgromadzonego materiału dowodowego. Chciałbym jednak napisać słów kilka na temat okoliczności w jakich została podjęta przez Sąd decyzja o tymczasowym aresztowaniu. Posiedzenie Sądu […]

Prąd króty szumi. Jak badać autentyczność nagrań.

rafal chmielewski        22 sierpnia 2012        Komentarze (0)

Coraz częściej strony procesów karnych posługują się dowodami z zapisów audio nagranych rozmów, spotkań czy też innych zdarzeń mających miejsce z ich udziałem, w celu zanegowania prawdziwości zeznań świadków tych zdarzeń. W jednej ze spraw, w których występuję jako pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego,   przedstawiłem Sądowi właśnie taki dowód z zapisu audio znajdującego się na płycie […]