Wrzesień 2012

“Skuteczna prowokacja”

Łukasz Chmielniak        15 września 2012        Komentarze (0)

W dniu 30 sierpnia tego roku opublikowałem wpis, w którym starałem się zwrócić uwagę na niewłaściwy, w moim przekonaniu, sposób orzekania w sprawie tymczasowego aresztowania wobec Marcina P., na panującą atmosferę wokół tej sprawy, która nie służyła rzetelnemu rozpoznaniu wniosku o zastosowanie tego środka i mogła stanowić formę nacisku na  orzekającego sędziego. W związku ze wspomnianym wpisem nie sposób, po tym co stało […]

Dlaczego naoczni świadkowie nie mówią prawdy (cz. 1)

Łukasz Chmielniak        10 września 2012        Komentarze (0)

Zeznania świadków są podstawowym środkiem dowodowym w procesach sądowych, w tym również w procesach karnych. Sądy dają wiarę przede wszystkim naocznym świadkom zdarzeń, traktując ich jako pierwszorzędne źródło dowodowe i często, w oparciu o zeznania składane przez te osoby, wyrokują. Czy należy jednak bezkrytycznie ufać naocznym świadkom? Czy wyroki oparte na ich zeznaniach rzeczywiście odpowiadają […]

Polski Zjazd Katedr Prawa Karnego i Kryminologii 2012

Łukasz Chmielniak        08 września 2012        Komentarze (0)

Rozwój przestępczości związanej z nowymi technologiami, cybermanipulacja informacyjna, konieczność wprowadzenia regulacji karnych odnoszących się do działalności ponadnarodowych instytucji finansowych,  czy ochrona ludzkiego dziedzictwa genetycznego – to tylko niektóre wyzwania, które stoją przed nauką prawa karnego w najbliższej przyszłości. Takie oto wnioski płynęły z dyskusji prowadzonej w ramach ostatniego dnia Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Prawa Karnego i […]