Łukasz Chmielniak

adwokat

Posiadam bogate, ponad dwunastoletnie doświadczenie
jako obrońca w skomplikowanych
i wieloaspektowych sprawach karnych gospodarczych oraz karnych skarbowych. W wielu z nich krzyżowały się materie prawa gospodarczego, cywilnego, podatkowego, a także prawa karnego...
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

wrzesień 2012

„Skuteczna prowokacja”

Łukasz Chmielniak15 września 2012Komentarze (0)

W dniu 30 sierpnia tego roku opublikowałem wpis, w którym starałem się zwrócić uwagę na niewłaściwy, w moim przekonaniu, sposób orzekania w sprawie tymczasowego aresztowania wobec Marcina P., na panującą atmosferę wokół tej sprawy, która nie służyła rzetelnemu rozpoznaniu wniosku o zastosowanie tego środka i mogła stanowić formę nacisku na  orzekającego sędziego. W związku ze wspomnianym wpisem nie sposób, po tym co stało […]

Zeznania świadków są podstawowym środkiem dowodowym w procesach sądowych, w tym również w procesach karnych. Sądy dają wiarę przede wszystkim naocznym świadkom zdarzeń, traktując ich jako pierwszorzędne źródło dowodowe i często, w oparciu o zeznania składane przez te osoby, wyrokują. Czy należy jednak bezkrytycznie ufać naocznym świadkom? Czy wyroki oparte na ich zeznaniach rzeczywiście odpowiadają […]

Rozwój przestępczości związanej z nowymi technologiami, cybermanipulacja informacyjna, konieczność wprowadzenia regulacji karnych odnoszących się do działalności ponadnarodowych instytucji finansowych,  czy ochrona ludzkiego dziedzictwa genetycznego – to tylko niektóre wyzwania, które stoją przed nauką prawa karnego w najbliższej przyszłości. Takie oto wnioski płynęły z dyskusji prowadzonej w ramach ostatniego dnia Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Prawa Karnego i […]