Łukasz Chmielniak

adwokat

Posiadam bogate, ponad dwunastoletnie doświadczenie
jako obrońca w skomplikowanych
i wieloaspektowych sprawach karnych gospodarczych oraz karnych skarbowych. W wielu z nich krzyżowały się materie prawa gospodarczego, cywilnego, podatkowego, a także prawa karnego...
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Jak bronić się w sprawach dotyczących korupcji gospodarczej

Łukasz Chmielniak23 września 2020Komentarze (0)

Dziś kilka zdań o tym, na co należy zwrócić uwagę konstruując linię obrony w sprawach dotyczących korupcji gospodarczej (biernej).

Owo przestępstwo cechuje się bowiem pewną specyfiką, o czym czasami zapominają przedstawiciele oskarżycieli stawiając zarzuty menedżerom.

Ową specyfikę możesz zaś wykorzystać jako skuteczny element obrony.

Jak bronić się w sprawach dotyczących korupcji gospodarczej

Korupcja gospodarcza

Przestępstwo korupcji gospodarczej opisane zostało w art. 296a Kodeksu karnego.

Polega ono na żądaniu lub przyjęciu przez osobę pełniącą funkcję kierowniczą w jednostce wykonującej działalność gospodarczą lub pozostającej z nią w stosunku pracy, zlecenia lub umowy o dzieło, korzyści majątkowej, osobistej lub jej obietnicy w zamian za nadużycie udzielonych uprawnień lub niedopełnienie obowiązków mogące wyrządzić tej jednostce szkodę majątkową albo stanowiące czyn nieuczciwej konkurencji lub niedopuszczalną czynność preferencyjną.

Związek korzyści z czynnościami ekwiwalentnymi

Jak widać z zacytowanego powyżej przepisu konstrukcja korupcji gospodarczej jest dość skomplikowana.

Ja dziś skupię się na jednym elemencie, który jak już wspomniałem, jest znaczący z perspektywy budowania linii obrony.

O co chodzi?

Otóż żeby przyjęcie łapówki w obrocie gospodarczym było karalne musi ono nastąpić w zamian za konkretne zachowania osoby, która łapówkę przyjmuje.

Pomiędzy przyjęciem korzyści a owymi zachowaniami musi więc wystąpić stosowny związek. Przyjęcie łapówki stanowić ma bowiem swoisty ekwiwalent za szkodliwe zachowania sprawcy.

Innymi słowy karalne przyjęcie łapówki, to takie, które następuje w zamian za nadużycie udzielonych uprawnień lub niedopełnienie obowiązku, które to zachowania jednocześnie:

  • mogą wyrządzić szkodę majątkową jednostce organizacyjnej

albo

  • stanowią czyn nieuczciwej konkurencji lub niedopuszczalną czynność preferencyjną.

Jeżeli wspomnianego powyżej związku zabraknie, czyli przyjęcie korzyści nastąpi w innym celu niż wymieniony powyżej, to takie zachowanie nie będzie wypełniało znamion przestępstwa opisanego w art. 296a K.k.

Przestępstwo korupcji gospodarczej różni się więc znacząco od przestępstw korupcyjnych w sferze publicznej, gdzie wspomniany związek wystąpić nie musi, a karalne jest samo przyjęcie korzyści w związku z pełnioną funkcją.

Przykład

Podam Wam przykład: Jeżeli prezes zarządu spółki zawrze z kontrahentem spółki dobry dla niej kontrakt, poprzedzony stanowczymi negocjacjami i w konsekwencji spółka na tym zyska, a jednocześnie, po wykonaniu przedmiotowej umowy przyjmie od klienta „podziękowanie” za dobrą współpracę w postaci sporej sumy wręczonej mu w kopercie, to takie zachowanie co do zasady nie będzie przestępstwem korupcji gospodarczej.

Owo podziękowanie nie będzie bowiem miało związku z czynnością ekwiwalentną, o której mowa w przepisie.

Jak bronić się w sprawach dotyczących korupcji gospodarczej – podsumowanie

Reasumując, pamiętaj, że przyjęcie łapówki w obrocie gospodarczym cechuje się nieco innymi znamionami niż przyjęcie łapówki w sferze publicznej.

Charakterystycznym elementem korupcji gospodarczej jest bowiem związek korzyści z konkretną czynnością ekwiwalentną.

Oznacza to, że przyjęcie łapówki musi wystąpić w zamian za konkretne opisane w ustawie karnej zachowanie osoby, której łapówka jest wręczana.

Jeżeli tego związku zabraknie, skazanie za przyjęcie lub żądanie korzyści nie będzie możliwe.

Łukasz Chmielniak
adwokat

Photo by Bermix Studio on Unsplash

***

Czy adwokat powinien towarzyszyć Ci w przesłuchaniu w charakterze świadka?

Dziś będzie o tym, czy podczas przesłuchania w charakterze świadka powinien towarzyszyć Ci adwokat.

Na początku nakreślę kontekst. Nie chodzi bowiem o każde przesłuchanie, ale o to prowadzone w sprawie, która potencjalnie Ciebie dotyczy [Czytaj dalej…]

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 606 833 038 e-mail: lchmielniak@chmielniak.com.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Łukasz Chmielniak Kancelaria Adwokacka Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Łukasz Chmielniak Kancelaria Adwokacka z siedzibą w Katowicach.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem info@chmielniak.com.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.