Łukasz Chmielniak

adwokat

Posiadam bogate, ponad dwunastoletnie doświadczenie
jako obrońca w skomplikowanych
i wieloaspektowych sprawach karnych gospodarczych oraz karnych skarbowych. W wielu z nich krzyżowały się materie prawa gospodarczego, cywilnego, podatkowego, a także prawa karnego...
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Kto nie ryzykuje ten nie pije szampana…

Łukasz Chmielniak16 lipca 2014Komentarze (0)

Prowadzenie spraw o przestępstwa gospodarcze wymaga zarówno od obrońców, jak i od sądów diametralnie innego podejścia niż w przypadku spraw kryminalnych. Powiecie, że to truizm, niestety nie dla wszystkich. Często bowiem zdarza się, że osądzając przestępstwa gospodarcze sądy nie zwracają uwagi na kwestie dla nich charakterystyczne. Jedną z takich kategorii jest ryzyko gospodarcze, które rzadko kiedy w ramach procesu karnego-gospodarczego jest badane.

A przecież dla każdego winno być oczywiste, że menedżerowie podejmują codziennie wiele decyzji – niektóre z nich są trafione, inne błędne. Większość obarczona jest mniejszym lub większym ryzykiem. Obrót gospodarczy jest przecież swego rodzaju grą rynkową i jak w każdej grze wyniki podejmowanych decyzji obarczone są elementem niepewności.

Jak zatem spośród wszystkich decyzji wskazać te, które powinny rodzić odpowiedzialność karną oraz te, z którymi taka odpowiedzialność absolutnie nie może się wiązać?

Odpowiedź na tak ogólnie postawione pytanie nie jest prosta, jeżeli w ogóle możliwa. Menedżerowie nie powinni jednak ponosić odpowiedzialności karnej w przypadku gdy podjęte przez nich decyzje gospodarcze nie przekraczały dopuszczalnego ryzyka gospodarczego. Takie bowiem działania nie mogą być uznane za przestępstwa gospodarcze.

Określenie dopuszczalnego poziomu ryzyka gospodarczego nie jest procesem prostym. Jednakże w wielu sprawach karnych gospodarczych działania określające poziom tego ryzyka winny zostać bezwzględnie podjęte.

W konkretnej sprawie należy więc badać poziom dopuszczalnego ryzyka towarzyszącego działaniom konkretnego menedżera odnosząc ten poziom do poziomu ryzyka towarzyszącego podobnym działaniom wykonywanym w praktyce obrotu. Należy ocenić czy podejmowane przez menedżera działanie stwarzało szanse na osiągnięcie pozytywnych efektów i jakie było prawdopodobieństwo ich osiągnięcia. Wypada też oceniać zachowanie menadżera przez pryzmat celu jaki zamierzał osiągnąć w konkretnej dziedzinie życia gospodarczego, czy taki cel był możliwy do osiągnięcia i jakie było prawdopodobieństwo jego osiągnięcia.

Powyższe wytyczne winny być stosowane w procesach o przestępstwa gospodarcze w celu oceny prawidłowości działania konkretnego menedżera. Pamiętać przy tym należy, że poruszanie się przez biznesmena w ramach dopuszczalnego ryzyka jakie wiąże się z konkretną działalnością nie może skutkować odpowiedzialnością karną za przestępstwo gospodarcze. Nie sposób bowiem oceniać jako przestępstwa każdego błędnego posunięcia. Takowe przecież w praktyce zdarzają się często, nie czynią one jednak z wszystkich osób popełniających błędy przestępców.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 606 833 038 e-mail: lchmielniak@chmielniak.com.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Łukasz Chmielniak Kancelaria Adwokacka Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Łukasz Chmielniak Kancelaria Adwokacka z siedzibą w Katowicach.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem info@chmielniak.com.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.