Łukasz Chmielniak

adwokat

Posiadam bogate, ponad dwunastoletnie doświadczenie
jako obrońca w skomplikowanych
i wieloaspektowych sprawach karnych gospodarczych oraz karnych skarbowych. W wielu z nich krzyżowały się materie prawa gospodarczego, cywilnego, podatkowego, a także prawa karnego...
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Karne przy kawie

Łukasz Chmielniak26 lutego 2013Komentarze (0)

Polska zajmuje drugie miejsce wśród państw Europy środkowo-zachodniej pod względem osób odbywających karę pozbawienia wolności. Na pierwszym miejscu w tym niechlubnym rankingu znajdują się Czechy.

W naszym kraju na  każde 100 tys. mieszkańców przypada 221 osób przebywających w zakładach karnych. Dla porównania, w Szwecji liczba ta oscyluje wokół 70, a w Słowenii wynosi 64. Co więcej, około 70 tys. osób w Polsce wciąż czeka na odbycie kary pozbawienia wolności, jednak nie może jej odbyć z uwagi na przepełnione więzienia.

Zdaniem Profesora Andrzeja Zolla, który opowiadał o stanie przestępczości w Polsce podczas pierwszego wirtualnego spotkania odbywającego się w cyklu Karne przy kawie, powyższe dane wskazują na konieczność przeprowadzenia gruntownych zmian polityki karnej w Polsce.

Elementem tych zmian jest niewątpliwie konieczność częstszego orzekania przez sądy  kar ograniczenia wolności połączonych z wykonywaniem pracy na cel społeczny- takie sankcje mogą być równie uciążliwe, jak pozbawienie wolności. Są przy tym znacznie pożyteczniejsze, jak również – co nie jest bez znaczenia – dużo tańsze. Dla poprawienia naszej pozycji w rankingach europejskich nie wystarczy jednak, aby sądy zaczęły wymierzać kary ograniczenia wolności zamiast kar pozbawienia wolności. Najważniejsze jest, żeby dodatkowo stworzyć skazanym możliwości świadczenia pracy w związku z wymierzonymi karami ograniczenia wolności. Z doświadczenia wiem bowiem, że obecnie dla osób skazanych na kary ograniczenia wolności w wielu przypadkach pracy po prostu  nie ma, co czyni te kary niemożliwymi do odbycia. Należy przy tym podkreślić, że brak egzekwowania kar prawomocnie wymierzonych nie tylko nie wpływa na resocjalizację sprawców przestępstw, ale wręcz prowadzi do ich dalszej demoralizacji.

Jak widać, przed Komisją Kodyfikacyjną jest sporo pracy. Wiele bowiem kwestii wymaga wprowadzenia kompleksowych rozwiązań. W Polsce problemem nie jest szczególnie wysokie zagrożenie przestępczością, problemem jest właśnie nieskuteczne egzekwowanie już wymierzonych kar. W tę stronę winny zatem pójść stosowne zmiany. Bez takich modyfikacji nadal niestety pozostaniemy na ostatnich miejscach w Europie.

http://www.czpk.pl/2013/02/20/karne-przy-kawie/

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 606 833 038 e-mail: lchmielniak@chmielniak.com.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Łukasz Chmielniak Kancelaria Adwokacka Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Łukasz Chmielniak Kancelaria Adwokacka z siedzibą w Katowicach.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem info@chmielniak.com.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.