Łukasz Chmielniak

adwokat

Posiadam bogate, ponad dwunastoletnie doświadczenie
jako obrońca w skomplikowanych
i wieloaspektowych sprawach karnych gospodarczych oraz karnych skarbowych. W wielu z nich krzyżowały się materie prawa gospodarczego, cywilnego, podatkowego, a także prawa karnego...
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Co grozi za udział w karuzeli VAT?

Łukasz Chmielniak30 września 2019Komentarze (1)

„Ile mi za to grozi?”

Każdy Klient, który przychodzi do kancelarii prędzej, czy później zapyta: „Ile mi za to grozi?”

Wbrew pozorom odpowiedź na powyższe pytanie nie jest prosta. Dzieje się tak z kilku względów.

Karuzela vat

Po pierwsze, trzeba wspomnieć o ustawowych karach przewidzianych za dany czyn.

Po drugie, odnieść się do praktyki orzekania w podobnych sprawach.

Po trzecie, należy wziąć pod uwagę także indywidualną sytuację każdego Klienta.

Nie bez znaczenia jest również przyjęta w sprawie linia obrony, która jeżeli nie doprowadzi do uniewinnienia, powinna minimalizować ryzyko wymierzenia surowej kary.

Pamiętajmy w końcu, że wyrok wydaje człowiek, który może kierować się również innymi przesłankami.

Może mieć lepszy, czy gorszy dzień, może być rozdrażniony lub wręcz przeciwnie, tryskać dobrym humorem. Te elementy też zapewne grają jakąś rolę w  wyrokowaniu, chociaż oczywiście nie powinny.

Jakie kary grożą uczestnikom karuzeli vat?

Zacznijmy od tego, że udział w karuzeli podatkowej jest złożonym zachowaniem.

Dlatego też przy wymierzaniu kary za takie przestępstwo sąd bierze pod uwagę wiele przepisów, w których określone są rożne sankcje.

Mogą być to zarówno przepisy Kodeksu karnego skarbowego, jak również przepisy Kodeksu karnego.

Przepisy Kodeksu karnego skarbowego – K.k.s.

W Kodeksie karnym skarbowym na szczególną uwagę zasługują art. 56 K.k.s zwany przez większość komentatorów oszustwem podatkowym. Za czyn ten grozi zasadniczo kara do 5 lat pozbawienia wolności lub wielomilionowa grzywna.

Często spotykanym jest również art. 62 K.k.s. kryminalizujący niewystawienie faktury lub rachunku, wystawienie ich w sposób wadliwy, a także odmowę ich wydania (§ 1) , za co grozi kara grzywny.

Na mocy tego artykułu kryminalizacji podlegają również wystawienie w sposób nierzetelny faktury lub rachunku, a także posługiwanie się nimi (§ 2), co zagrożone jest karą pozbawienia wolności od roku do 5 lat lub wielomilionową grzywną.

Wspomnieć należy również o art. 76 K.k.s. kryminalizującym bezpodstawny zwrotu podatku. Za czyn ten ustawodawca przewidział, co do zasady, karę pozbawienia wolności do lat 5 lub karę grzywny.

Kodeks karny – K.k.

W przypadku Kodeksu karnego w grę będzie wchodził art. 286 K.k penalizujący oszustwo.

Na mocy tego przepisu orzec można karę pozbawienia wolności do 8 lat, a w przypadku gdy szkoda spowodowana przestępstwem jest wyższa niż 200.000 PLN nawet do lat 10.

Zazwyczaj kwalifikacja będzie również obejmowała art. 271 a K.k., który odnosi się do wystawiania faktur poświadczających nieprawdę lub ich używania.

W podstawowym zakresie przepis ten przewiduje karę do 8 lat pozbawienia wolności.

W przypadku gdy wartość faktur ogółem wynosi ponad 5 mln PLN przestępstwo to zagrożone jest karą od 3 lat pozbawienia wolności do lat 15.

Na tym jednak nie koniec. Jeżeli wartość faktur ogółem przekracza kwotę 10 mln PLN, sąd wymierza karę w granicach od 5 do 25 lat pozbawienia wolności. 

Niezależnie od powyższego uczestnikom karuzeli podatkowej często stawia się zarzut brania udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, który to czyn zagrożony jest karą do 5 lat pozbawienia wolności.

Możemy również spotkać zarzut prania pieniędzy z sankcją zasadniczo określoną na poziomie do 8 lat pozbawienia wolności.

Na mocy przepisów Kodeksu karnego sąd orzekając karę pozbawienia wolności może również orzec karę grzywny.

Wyżej wspomniane przepisy mogą pozostawać ze sobą w różnej konfiguracji.

W takim przypadku sąd wymierzając karę za dane przestępstwo będzie kierował się przepisem przewidującym karę najsurowszą, na podstawie pozostałych przepisów może zaś orzec inne środki.

Dyrektywa idzie z góry

W ostatnich latach znaczącemu zaostrzeniu uległy przepisy odnoszące się do przestępstw podatkowych.

Świadczy o tym chociażby wprowadzenie do prawa karnego wspomnianej już w niniejszym wpisie zbrodni vatowskiej.

W ślad za zmianami przepisów swoją postawę zmienili również prokuratorzy domagając się kar ekstremalnie surowych. Wielu z nich powołuje się na swoiste dyrektywy, które spływają do nich „z góry”.

Mają one dotyczyć właśnie między innymi wysokości wnioskowanych kar.

Oczywiście sędziowie rozstrzygający konkretne sprawy nie są związani wnioskami prokuratorów, jednak nigdy nie wiadomo kiedy taki wniosek trafi na podatny grunt.

To wszystko sprawia, że ryzyko wymierzania surowych kar w sprawach karuzelowych w ostatnim czasie wzrosło.

Nie tylko kary

Nie tylko kar należy obawiać się w procesie dotyczącym karuzeli.

Oprócz kar sąd może bowiem orzec chociażby przepadek korzyści pochodzącej z przestępstwa, przepadek przedsiębiorstwa służącego popełnieniu przestępstwa, a także chociażby obowiązek naprawienia szkody powstałej w wyniku przestępczej działalności.

Czasami środki takie będą dużo bardziej surowe niż wymierzone przez sąd kary.

Z uwagi na charakter wpisu problem karania za przestępstwa karuzelowe postarałem się przedstawić w jak najprostszej formie i jednocześnie bardzo skrótowo.

O tym można bowiem z pewnością napisać niejedną książkę.

Nie jest jednak moim celem zanudzanie Was, a jedynie zwrócenie uwagi na zagadnienie surowości sankcji za tego typu przestępstwa.

Temat karuzeli będę kontynuował w kolejnych wpisach. Chociaż nie ukrywam, że nadchodzące wydarzenia (chociażby nowelizacja K.p.k.) mogą w pewnym stopniu zaburzyć rytm pisania.

Tak czy inaczej zapraszam jak zawsze do lektury.

Łukasz Chmielniak
adwokat

Photo by Ran Berkovich on Unsplash

***

Osiem rzeczy, które warto wiedzieć podczas zatrzymania

Jak pisałem w moim ostatnim wpisie do zatrzymania dochodzi w znaczącej mierze dlatego, żeby wykorzystać efekt zaskoczenia, strachu, dezorientacji.

Po to aby popracować nad zatrzymanym. Żeby wymusić na nim przyznanie się do winy, a co może nawet ważniejsze, uzyskać informacje o nieznanych dotychczas organom ścigania okolicznościach czynu [Czytaj dalej…]

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 606 833 038 e-mail: lchmielniak@chmielniak.com.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Łukasz Chmielniak Kancelaria Adwokacka Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Łukasz Chmielniak Kancelaria Adwokacka z siedzibą w Katowicach.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem info@chmielniak.com.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

{ 1 trackback }