Przestępstwa gospodarcze, z większą rozwagą proszę!

Łukasz Chmielniak    24 marca 2014    Komentarze (0)

Nie mogę oprzeć się wrażeniu, że wiele procesów w sprawach o przestępstwa gospodarcze nie powinno się w ogóle toczyć. Sprawy takie prowadzi się chyba tylko dlatego, że z uwagi na ich rozmach i poczynione w postępowaniu przygotowawczym wydatki głupio byłoby je ot tak umorzyć.

Prawo karne gospodarcze pełni szczególną rolę w systemie prawnym, ma ono bowiem charakter subsydiarny w stosunku do innych dziedzin prawa, zapewniając dodatkową ochronę poszczególnym obszarom obrotu gospodarczego. Normy prawa karnego gospodarczego nie mogą być więc stosowane w oderwaniu od regulacji innych gałęzi prawa i bez ich dogłębnej analizy.

To co piszę wydaje Ci się oczywiste? Otóż w rzeczywistość niestety takie nie jest!

Bronię obecnie w sprawie o przestępstwa gospodarcze, której wynik zależy od rozstrzygnięcia zagadnienia prawnego z zakresu prawa administracyjnego. Sąd, zamiast skupić się na tym zagadnieniu, przesłuchuje już drugą setkę świadków i to w dodatku na okoliczności związane właśnie z regulacjami prawa administracyjnego. Dodam, że świadkowie oczywiście nie posiadają wiedzy prawniczej. Zeznają więc każdy inaczej, a w dodatku tak jak im się wydaje. Jaki ma to sens? Gdzie w tym wszystkim są cele procesu karnego? Doprawdy nie potrafię na te pytania odpowiedzieć. Wystarczyłoby dokonać należytej wykładni prawa i nie byłoby sprawy. Niestety tak się nie dzieje, a Klienci tracą przez to czas i pieniądze, o nerwach nie wspominając.

Przestępstwa gospodarcze stały się oczkiem w głowie organów ściągania. Wymagają one jednak wszechstronnej analizy i wykładni przepisów różnych gałęzi prawa. Tylko bowiem takie postępowanie gwarantuje właściwe stosowanie prawa karnego gospodarczego oraz należyte orzekanie w sprawach o przestępstwa gospodarcze – trzeba o tym bezwzględnie pamiętać!

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz