Pranie brudnych pieniędzy, kiedy można za nie skazać?

Łukasz Chmielniak    14 listopada 2013    Komentarze (1)

Czy zastanawiałeś się na czym tak naprawdę polega pranie brudnych pieniędzy?

Otóż ogólnie rzecz ujmując pranie brudnych pieniędzy polega na stworzeniu jak największego dystansu pomiędzy czynem zabronionym, a pochodzącymi z tego czynu walorami. Sprawcom przestępstwa prania brudnych pieniędzy chodzi o to aby uniemożliwić lub znacznie utrudnić wykrycie nielegalnego charakteru środków majątkowych i w konsekwencji posłużyć się nimi jako środkami legalnymi.

Żeby zatem można było w ogóle mówić o praniu brudnych pieniędzy musi najpierw zaistnieć inny czyn zabroniony. Co więcej organy ściągania, a następnie sąd muszą wykazać, że został on popełniony, a także wykazać pochodzące z niego korzyści. Jest to bardzo istotna okoliczność. Pamiętaj, zaniechanie tych działań nie może w praktyce doprowadzić do skazania za popełnienie przestępstwa prania brudnych pieniędzy.

Już na pierwszy rzut oka widać, że udowodnienie powyższych okoliczności może nastręczać poważnych problemów, tak się też dzieje w praktyce. Nie wystarczy bowiem tylko ogólne wskazanie, że jakieś wartości majątkowe pochodzą z jakiegoś czynu bezprawnego, lub, że są niewiadomego pochodzenia ani też, że zostały uzyskane w wyniku bezprawnej działalności sprawców. W każdym przypadku organy ścigania winny udowodnić, że zaistniał konkretny czyn zabroniony, dokonać należytej kwalifikacji prawnej takiego czynu oraz wykazać pochodzące z niego korzyści. Nie jest natomiast konieczne określenie kto ponosi winę za popełnienie tego czynu, ani też prawomocne skazanie jego sprawców.

Jeżeli zatem postawiono Ci zarzuty popełnienia przestępstwa prania brudnych pieniędzy nie możesz zostać za nie skazany jeżeli w toku prowadzonego postępowania nie zostało udowodnione popełnienie tak zwanego przestępstwa bazowego, ani też nie zostały określone korzyści pochodzące z tego czynu.  Pranie brudnych pieniędzy to bowiem przestępstwo, które jest zależne od popełnienia innego czynu zabronionego, a ten w toku procesu winien zostać bezwzględnie wykazany.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

{ 1 trackback }