Czynny żal

Łukasz Chmielniak    07 sierpnia 2013    Komentarze (1)

Nawiązując poniekąd do poprzedniego wpisu o prawach podejrzanego w procesie karnym chciałbym dziś przybliżyć Wam czym jest czynny żal.

Jakkolwiek nie jest to stricte prawo podejrzanego, czynny żal stanowi bardzo ważne uprawnienie, szczególnie na gruncie prawa karnego skarbowego. Oczywiście instytucja czynnego żalu występuje nie tylko w Kodeksie karnym skarbowym, ale dziś skupię się właśnie na tej dziedzinie prawa karnego.

Czynny żal w kks.

Jeżeli zatem popełniłeś przestępstwo lub wykroczenie skarbowe, a chcesz uniknąć za nie kary, powinieneś zawiadomić o tym, najlepiej pisemnie, stosowny organ, który zajmuje się ściganiem przestępstw skarbowych. Organem tym może być na przykład Urząd Kontroli Skarbowej. Może być to każdy organ, nawet niewłaściwy do ścigania tego konkretnego przestępstwa.

W zawiadomieniu musisz dokładnie opisać co zrobiłeś ujawniając tak zwane istotne okoliczności czynu. Taką okolicznością będzie na przykład informacja o osobach, z którymi współdziałałeś podczas popełniania przestępstwa lub wykroczenia skarbowego. Jeżeli jednocześnie wpłacisz w terminie wskazanym przez organ kwotę uszczuplenia podatkowego, którego swoim czynem się dopuściłeś, to nie będziesz podlegał jakiekolwiek karze za popełnione przestępstwo lub wykroczenie skarbowe.

Jednak uwaga!

Czynny żal nie zadziała gdy organ ścigania będzie miał już udokumentowaną informację o popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia skarbowego, albo gdy skorzystasz z niego po rozpoczęciu przez ów organ czynności służbowej, na przykład przeszukania lub kontroli. Nie stanie się tak jednak, jeżeli przeprowadzana czynność nic nie wykaże.

Czynny żal co do zasady nie zadziała również wtedy, gdy inicjowałeś popełnianie przestępstw przez inne osoby lub organizowałeś ich popełnianie albo kierowałeś osobami je popełniającymi.

Pamiętaj, że czynny żal możesz zgłosić w każdej sprawie skarbowej, zarówno gdy dotyczy ona przestępstwa skarbowego, jak również wykroczenia skarbowego.

Jak już zaznaczyłem możliwość skorzystania z czynnego żalu istnieje nie tylko w sprawach karnych skarbowych. Jeżeli interesuje Cię jak wygląda i co daje czynny żal w sprawach karnych gospodarczych zapraszam do lektury kolejnego wpisu.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

{ 1 trackback }