Czynny żal, przypadki szczególne

Łukasz Chmielniak    23 sierpnia 2013    Komentarze (0)

Przedstawiłem już jak wygląda czynny żal w Kodeksie karnym skarbowym, było też o ogólnym uregulowaniu czynnego żalu w zakresie przestępstw gospodarczych, przyszła zatem pora na regulacje szczególne odnoszące się do tej instytucji. Korzystając z wolnej chwili między spotkaniami w królewskim mieście Krakowie postanowiłem więc poświęcić im chwilę.

Z uwagi na mnogość regulacji szczególnych dotyczących czynnego żalu, a także z uwagi na zbliżający się czas następnego spotkania :), w tym wpisie przedstawię kilka z nich, w  kolejnym zaś skoncentruję się na reszcie.

Zatem do rzeczy.

Zacznijmy od czynnego żalu przy przestępstwie nadużycia zaufania.

W tym przypadku czynny żal polega na dobrowolnym naprawieniu całości szkody wyrządzonej przestępstwem jeszcze przed wszczęciem postępowania karnego w konkretnej sprawie.

Ważne jest zatem aby szkoda została naprawiona jeszcze przed datą wydania postanowienia o wszczęciu śledztwa lub dochodzenia. Ponadto musi być ona naprawiona w całości oraz całkowicie dobrowolnie. Nie jest natomiast  istotne kto wystąpi o naprawienie szkody. Możesz naprawić ją z własnej woli lub na przykład z inicjatywy pokrzywdzonego, jak również w wyniku podjętych negocjacji.

Jeżeli  skorzystasz z czynnego żalu należycie wypełniając jego przesłanki nie będziesz podlegał karze za popełnione przestępstwo.

W przypadku przestępstwa oszustwa kredytowego czynny żal polega aż na trzech możliwych działaniach. Nie będziesz więc podlegać karze za to przestępstwo jeżeli nie wykorzystałeś udzielonego Ci wsparcia finansowego (na przykład kredytu lub pożyczki), zrezygnowałeś z zamówienia publicznego, które zostało Ci udzielone lub przyznanej dotacji, czy w końcu jeżeli zaspokoiłeś roszczenia powstałe w związku z przestępstwem.

Podobnie jak w przypadku opisywanym wcześniej do powyższych czynności musi dojść dobrowolnie oraz przed wszczęciem postępowania karnego.

Aby natomiast nie podlegać karze w związku popełnionym przestępstwem oszustwa ubezpieczeniowego należy dobrowolnie i przed wszczęciem postępowania w sprawie zapobiec wypłacie odszkodowania.

Pamiętaj – zapobiegniesz wypłacie odszkodowania tylko wtedy, gdy nie zostanie ono wypłacone przez instytucję do tego zobowiązaną w całości. Jeżeli taka instytucja wypłaci chociażby część odszkodowania skorzystanie z czynnego żalu nie będzie możliwe.

Mam nadzieję,  że wykonałem kolejny niewielki krok w kierunku przybliżenia Wam czynnego żalu jako wariantu tak zwanej obrony konsensualnej w spawach karnych gospodarczych.

O tym jak wygląda czynny żal w innych regulacjach szczególnych napiszę już niebawem.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz