Czynny żal, przypadki szczególne. Część 2.

Łukasz Chmielniak    28 sierpnia 2013    Komentarze (0)

Korzystając z przerwy między rozprawami postanowiłem napisać kilka słów o kolejnym, szczególnym przypadku czynnego żalu – dziś czynny żal, a przestępstwo prania brudnych pieniędzy.

Przesłanki skorzystania z czynnego żalu w związku z tym właśnie przestępstwem  różnią się  nieco od tych opisywanych we wcześniejszych wpisach. Wiąże się to ze specyfiką przestępstwa prania brudnych pieniędzy i z trudnościami związanymi z wykrywalnością takich przestępstw.

Otóż aby czynny żal był skuteczny łącznie muszą zostać spełnione następujące warunki. Musi dojść do ujawnienia wobec organu powołanego do ścigania przestępstw informacji o osobach biorących udział w przestępstwie i okoliczności jego popełnienia, ujawnienie to musi być dobrowolne, co więcej, musi zapobiec popełnieniu innego przestępstwa.

Jeżeli tak się stanie nie będziesz podlegał karze za przestępstwo. To z kolei ma taki skutek, że postępowanie wobec Ciebie nie będzie w ogóle wszczęte, a jeżeli już zostało wszczęte zostanie umorzone. W przypadku podjętych starań ujawnienia okoliczności i informacji, o których mowa wyżej sąd ma natomiast obowiązek nadzwyczajnie karę złagodzić.

Na koniec ważna informacja – czynny żal nie jest możliwy, gdy sprawca dopuścił się przestępstwa działając wspólnie z innymi osobami lub gdy popełniając je uzyskał znaczną korzyść majątkową, czyli ponad dwieście tysięcy złotych.

To tyle na teraz. Kolejny wpis już niebawem, też będzie o czynnym żalu, tym razem czynny żal przy przestępstwie przekupstwa menedżerskiego.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz