Czynny żal a przekupstwo menedżerskie

Łukasz Chmielniak    03 września 2013    Komentarze (0)

Jeżeli wręczyłeś menedżerowi łapówkę lub ją obiecałeś  czynny żal sprawi, że postępowanie wobec Ciebie nie zostanie wszczęte.

Jak do tego doprowadzić?

Otóż należy zawiadomić organ ścigania o tym, że łapówka została wręczona lub że została złożona obietnica jej wręczenia, a także ujawnić wszelkie istotne okoliczności związane z tą sytuacją. Oczywiście takie, o których wiesz. Warunkiem skorzystania z czynnego żalu jest jednak to, aby zawiadomiony organ ścigania nie posiadał wcześniej wiedzy o dokonanych przestępstwach oraz o okolicznościach ich popełnienia.

Jeżeli powyższe warunki zostaną spełnione czynny żal będzie skuteczny, więc postępowanie karne nie zostanie w ogóle wszczęte. Znajdzie w tej sytuacji bowiem zastosowanie tak zwana instytucja niepodlegania karze.

W przypadku  przestępstwa przekupstwa menedżerskiego, czynny żal nie tylko pozwala na złagodzenie kary, czy też na możliwość odstąpienia od jej wymierzenia, ale powoduje, że postępowania karnego w ogóle nie wszczyna się.

Pamiętaj jednak, że  konsekwencje czynnego żalu uzależnione są zawsze od konkretnych przepisów ustawy, w których czynny żal został uregulowany.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz