Czy za wykroczenie skarbowe można iść do więzienia?

Łukasz Chmielniak    18 grudnia 2013    Komentarze (0)

W mojej praktyce sprawy o wykroczenia skarbowe są raczej rzadkie, niestety częściej moi Klienci mają problemy z przestępstwami i to zarówno tymi opisanymi w kodeksie karnym jak i karnym skarbowym. Ponieważ jednak ostatnio ktoś zwrócił się do mnie z pytaniem „Czy za wykroczenie skarbowe można iść do więzienia?”, postanowiłem  umieścić na blogu krótki wpis odnoszący się do tego problemu.

Karą za wykroczenie skarbowe jest kara grzywny. Kara ta wymierzana jest kwotowo i wynosi, co do zasady, od jednej dziesiątej do dwudziestokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalanego na podstawie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. W przypadku gdy sąd jednocześnie orzeka o ukaraniu za dwa lub więcej wykroczeń skarbowych wymierza łącznie karę grzywny w wysokości do górnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę.

Jeżeli zatem zostaniesz ukarany za wykroczenie skarbowe zostanie Ci wymierzona grzywna, a sąd zobliguje Cię do wpłacenia jej w wyznaczonym terminie. Jeżeli jej nie zapłacisz, zostanie wszczęta wobec Ciebie egzekucja.

Zapewne nurtuje Cię pytanie co się stanie w sytuacji gdy egzekucja okaże się bezskuteczna?

Otóż, jeżeli egzekucja grzywny za wykroczenie skarbowe okaże się bezskuteczna albo też z okoliczności sprawy wynika, że będzie ona bezskuteczna sąd może zmienić karę grzywny na pracę społecznie użyteczną.

Praca społecznie użyteczna to nieodpłatna i kontrolowana praca na cele społeczne. Pracę tę ukarany świadczy w zakładzie pracy, placówce służby zdrowia, opieki społecznej, organizacji lub instytucji niosącej pomoc charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej, które zostaną wskazane przez sąd. Wykonywanie pracy społecznie użytecznej może odbywać się w wymiarze od 5 do 10 godzin tygodniowo.

Jeżeli natomiast odmówisz świadczenia pracy społecznie użytecznej lub będziesz się od niej uchylał, albo też gdy sąd stwierdzi, że wykonywanie przez Ciebie takiej pracy jest nieefektywne lub niecelowe, może zamienić wymierzoną karę grzywny na karę pozbawienia wolności. W przypadku zarządzenia wykonania kary pozbawienia wolności w miejsce kary grzywny przyjmuje się,  że jeden dzień pozbawienia wolności równoważny jest grzywnie wynoszącej od jednej pięćsetnej do jednej pięćdziesiątej górnej granicy ustawowego zagrożenia karą grzywny za wykroczenie skarbowe. Nigdy jednak kara pozbawienia wolności wymierzona w zamian za karę grzywny nie może przekroczyć trzech miesięcy.

Podsumowując w przypadku ukarania za wykroczenie skarbowe zostanie Ci wymierzona kara grzywny, jednak może być ona w niektórych sytuacjach zamieniona na karę pozbawienia wolności, o czym musisz bezwzględnie pamiętać.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz